Psychoterapeut Brno

Časté dotazy

Co je to psychoterapie?  

Psychoterapii lze nejjednodušeji popsat jako léčbu duše.

Existuje mnoho druhů psychoterapií (systemická psychoterapie, gestallt psychoterapie, kognitivně-behaviorální přístup, rogersovská psychoterapie ...). Obvykle se odlišují způsobem práce s klientem, výsledek by však měl být  (podle výzkumů) podobný.

Zaměřuje se např. na hledání řešení klientova problému, doprovázení klienta a poskytování podpory v situacích, které vyřešit nelze (nevyléčitelná nemoc apod.). Psychoterapie by měla být především rozhovorem. Dialogem Člověka, který jediný nejlépe zná svůj život a Terapeuta, který mu má pomoci v životě hledat cestu.      

Psycholog, Psychoterapeut, Psychiatr...   Na koho se obrátit, když má člověk problémy?

Tato povolání se často zaměňují, proto se zde pokusím tyto pojmy trochu objasnit.  

Psycholog – Vysokoškolsky vzdělaný odborník v oboru psychologie, který se zaměřuje zejména na psychologickou diagnostiku – zjištění problému, případně poradenství v této oblasti.

Psychiatr - Odborný lékař. Zaměřuje se na symptomatickou léčbu obtíží – může předepisovat léky, které uleví pacientovi od pocitů smutku, depresí, úzkosti...

Psychoterapeut – bývá jím zejména psycholog nebo lékař, který navíc prošel dalším, leckdy několikaletým vzděláváním se specializací na psychoterapii.  

Jak probíhají sezení?

Sezení probíhají v předem dohodnutém termínu a trvají přibližně 55 minut.

První sezení je důležité pro to, aby klient (ale i terapeut) zjistili, zda společná práce bude pro obě strany vyhovující. Terapeut se snaží zorientovat v klientových přáních tak, aby mohli společně pracovat na jejich uskutečnění. Je třeba si domluvit kromě společného cíle také frekvenci návštěv. Ta závisí na potřebě klienta, ale obvyklé je zpočátku se setkávat cca jednou za 14 dní, dle domluvy se tato doba prodlužuje event. zkracuje. Počet sezení je odvislý od délky trvání potíží, čím déle problém trvá, tím více je zpravidla potřeba sezení.Není výjimkou, že klientovi stačí jedno sezení, ale statistický průměr je 8 sezení na terapii. Celkově lze říci, že snahou dobrého (nejen) systemického terapeuta by mělo být to, aby klient k terapeutovi chodit nemusel, proto je v terapii kladen velký důraz na efektivitu společné práce.