Psychoterapeut Brno

Nabízené služby

Nabízené služby

Co vám můžu nabídnout?

Psychoterapii

  • individuální
  • párovou
  • rodinnou
  • psychoterapii u dětí a adolescentů
  • mediaci: zprostředkování dohody např. mezi partnery při rozvodových situacích, kdy se dva lidé spolu nedokáží domluvit

a dále:

  • nácvik relaxačních technik
  • v indikovaných případech hypnoterapii

Jak pracuji?

Pracuji různými styly práce, vždy tak, jak to vyžaduje aktuální situace. Z profesního hlediska nejčastěji pracuji systemicky. Systemická terapie je moderní způsob nahlížení na problémy klientů. Psychoterapeut přestává mít expertní přístup, nerozhoduje za klienta, nehodnotí, co je dobře a co špatně, nesnaží se interpretovat, přistupuje ke klientovi jako k jedinečnému člověku, který nejlépe zná svůj život se vší jeho pestrostí.  Klient zde není pacientem (z latiny znamená „trpělivý“), ale je naopak aktivním spolutvůrcem jak svého života, tak i terapie samotné. Snahou je pak v co nejkratším čase s klientem (párem, rodinou) najít východisko z problémové situace pomocí toho, co je jim blízké – pomocí vlastních zdrojů.   Základnem terapie je rozhovor, v indikovaných případech i hypnóza nebo relaxační techniky.